A ještě jedna věc…

Projekt na Startovači musí mít nastavenou minimální částku, za kterou je možné jej realizovat; to pro tuto knihu znamená malý náklad v papírové vazbě. Tento cíl Startovač poměrně nešťastně označuje stem procent. Má-li náš projekt opravdu úspěšný, musí být cíl splněn na několik stovek procent.

Vaše příspěvky jsou tedy stále doopravdy zapotřebí;
i když projekt na Startovači má přes 100 %!

» Pokračujte na Startovač «